AGROFUTURE 2024 konferencia

2024.05.23-án megrendezésre került a „AGROFUTURE 2024” című konferencia a Portfolioi rendezésében, ahol többek között a 8G Energy vezérigazgatója, Fehér Róbert is előadást tartott

2024.05.23-án megrendezésre került a „AGROFUTURE 2024” című konferencia a Portfolioi rendezésében, ahol többek között a 8G Energy vezérigazgatója, Fehér Róbert is előadást tartott „Zöldülő agrárium - Az energiahatékonyság és a megújuló energia integrációs lehetőségei a mezőgazdaságban” témában.

A Portfolio Csoport AgroFuture konferenciája egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Az Európai Unió agrárszabályozási előírásai, a klímaváltozás elleni küzdelem és az agráriummal szembeni társadalmi-fogyasztói elvárások változása olyan helyzetet teremt, amely gyökeresen új szemléletet és termelési gyakorlatokat tesz szükségessé a hazai agrárgazdaságban is. A konferencia ahhoz kíván hozzájárulni, hogy az új kihívásokat bemutassa az agrárium szereplőinek, és ezzel szerepet vállaljon abban, hogy meg tudjanak felelni az egyre markánsabbá váló fenntarthatósági kritériumoknak. Ez ma már komoly támogatáshoz jutási kérdés is, hiszen az Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatások mind nagyobb hányadát köti környezetvédelmi és fenntarthatósági követelmények teljesítéséhez, ezért a konferencia részletesen kitér arra is, hogy a gazdálkodók miként férhetnek hozzá a legtöbb forráshoz az új feltételek között.

A rendezvény – másik kiemelt témaként – azokat az innovációs trendeket, termékeket és technológiákat mutatja be, amelyeket versenyképességük növelése érdekében ismerniük és alkalmazniuk kell a hazai agrárgazdaság szereplőinek. A modernizáció az agráriumban is olyan mértékben felgyorsult, hogy az innovációs változások nyomon követése az agrárvállalkozásktól is egyre komolyabb és gyorsabb tájékozódást követel meg. A konferencia arra törekszik, hogy a legnagyobb gazdasági haszonnal járó agrárinnovációs eredményeket bemutassa az ágazat szereplőinek, így sikeres gazdasági-üzleti tevékenységeik érdekében hozzájáruljon ahhoz, hogy az innovációs termékek és technológiák alkalmazhatóságában naprakészek legyenek és felhasználásukkal minél jobb gazdálkodási eredményeket érhessenek el.


AGROFUTURE 2024 konferencia kiemelet témái az alábbiak voltak:

 • Az Európai Unió fenntarthatósági célkitűzései és követelményei az agrárgazdaságban
 • Fenntarthatósági és környezetvédelmi célokhoz kötött agrártámogatások az unió Közös Agrárpolitikájában (KAP)
 • A mezőgazdaság – a növénytermelés és az állattenyésztés – klímaváltozásra gyakorolt hatásai
 • Az agroökológiai program (AÖP) teljesítéséhez szükséges előírások változásai a KAP egyes pillérében
 • A helyes mezőgazdasági és környezeti állapot kritériumrendszere
 • Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és ökogazdálkodási támogatások a Vidékfejlesztési Programban
 • Energiahatékonyság-növelő pályázatok és fejlesztések az agráriumban, a banki finanszírozás lehetőségei
 • A megújuló energiaforrások felhasználásának agrárgazdasági megoldásai
 • Az ökológiai gazdálkodás magyarországi perspektívái
 • A forgatás nélküli talajművelés lehetőségei és előnyei Magyarországon
 • Állatjóléti törekvések és szabályozási változások az Európai Unióban
 • A fenntartható takarmányozás legfontosabb jellemzői
 • Az éghajlatváltozás hatása a világ agráriumára és a magyar mezőgazdaságra
 • A helyi agrártermékek szerepe a fenntarthatósági célkitűzések megvalósításában
 • Az öntözésfejlesztés magyarországi lehetőségei, támogatási pályázatok
 • Fenntarthatósági trendek a mezőgazdasági inputanyag-felhasználásban, új termékek
 • A növényvédelem és a műtrágyázás fenntarthatósági követelményei
 • A széndioxid-kvóták mezőgazdasági kereskedelme
 • Az éghajlatváltozás növénynemesítésre és vetőmaghasználatra gyakorolt hatásai
 • A precíziós gazdálkodás és a fenntarthatóság összefüggései
 • Az agrárgazdasági innovációs fejlesztések legfontosabb trendjei és irányai
 • A növénytermelés és az állattenyésztés legjelentősebb innovációs törekvései
 • A robotika és az automatika terjedése az agrárgazdaságban
 • Az agrárdigitalizáció és a mesterséges intelligencia agrárgazdasági szerepe
 • Digitalizációs támogatások a hazai agráriumban, a Digitális Agrárstratégia (DAS) jelentősége
 • A körforgásos gazdálkodás magyarországi lehetőségei.

forrás:
https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-agrar/agrofuture-2024/1639/attekintes

2024.05.23
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Ajánlatkérés