Megjelentek a 2024-es ÉLIP pályázatok

Megjelentek a feldolgozóüzemek beruházásait támogató pályázati kiírások!

Megjelentek a feldolgozóüzemek beruházásait támogató pályázati kiírások! A Közös Agrárpolitika (KAP) Irányító Hatósága közzétette a KAP-RD04a-RD04b-2-24 kódszámú, „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívást („kis ÉLIP”), valamint a „nagy ÉLIP” pályázatnak megfelelő KAP-RD04a-RD04b-1-24 kódszámú, „Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívást.

Mind két esetben olyan mezőgazdasági termékek értéknövelését, piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozások pályázhatnak, vállalkozásmérettől függetlenül, akik vagy amelyek:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • továbbá székhelyük/ telephelyük Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség területén van.

A támogatási kérelmeket a kisebb léptékű projekteket támogató felhívás esetén („kis ÉLIP”) 2024. augusztus 13-tól, a komplex projekteket támogató felhívás esetén („nagy ÉLIP”) 2024. szeptember 17-től lehet majd benyújtani, így érdemes minél előbb felkészülni a megvalósítani tervezett projektre, előkészülni a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokkal.

A pályázat keretein belül önállóan támogatható tevékenységek lesznek mind két pályázat esetében:

1. célterület   - Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása:

A) TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó (kivéve halfeldolgozás és tartósítás) élelmiszer-feldolgozó, valamint borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása; áruszállításra használható szállítójárművek; épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése/ létesítése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése/ létesítése, illetve új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása; áruszállításra használható szállítójárművek; épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése. Továbbá az egészséges állatok vágásából származó, az 1069/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti 3. kategóriába sorolt állati melléktermékek feldolgozásához, emellett illóolaj lepárláshoz kapcsolódóan új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása, meglévő rendszerek energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítése megvalósítható.

2. célterület   - Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása:

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése; Világítási rendszerek korszerűsítése; Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: Gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari, illetve egyéb mezőgazdasági termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

A pályázat keretein belül önállóan nem támogatható tevékenységek lesznek mind két felhívás esetében:

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok (kötelező);
 • Projekt előkészítés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Immateriális javak beszerzése (szabadalmak, licencek, szerzői jogok stb.);
 • Telepi infrastruktúra fejlesztése;
 • Egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • Ingatlan vásárlása,
 • Egyéb szolgáltatások igénybevétele (beruházáshoz kapcsolódóan).

A projekt megvalósítási ideje a „kis ÉLIP” pályázatnál legfeljebb 24 hónap lehet, „nagy ÉLIP” pályázat esetében pedig a komplexitás miatt 36 hónap alatt lehet befejezni a projektet.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és a támogatás mértéke az alábbiak szerint kalkulálható a KAP-RD04a-RD04b-2-24 („kis ÉLIP”) és a KAP-RD04a-RD04b-1-24 („nagy ÉIP”) pályázati felhívások esetében:

 

Beruházás teljes költsége

Támogatás mértéke
(%)

Támogatás összege
1. célterület megvalósítása esetén (Ft)

Támogatás összege
2. célterület megvalósítása esetén (Ft)

„Kis ÉLIP”

Max. 400 millió Ft

50 – 70%

Max. 200 millió Ft

Max. 200 millió Ft

„Nagy ÉLIP”

Min. 286 millió Ft –
Max. 10 milliárd Ft

50 – 70%

Min. 200 millió Ft –
Max. 5 milliárd Ft

Min. 200 millió Ft –
Max. 1 milliárd Ft

A támogatás mértéke mind két pályázatnál:

 • 1. célterület megvalósítása esetén maximum 50%,
 • 2. célterület A pont (energiahatékonyság javítása) megvalósítása esetén maximum 50%,
 • 2. célterület B pont (megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása) megvalósítása esetén maximum 70%.

Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások:

 • Általános költségek és immateriális javak költségeit legfeljebb az összes elszámolható költség 5%-ának mértékéig lehet betervezni az alábbi bontásban:
  • tájékoztatás és nyilvánosság maximum 0,5 %, legfeljebb nettó 150 000 Ft,
  • műszaki ellenőr szolgáltatás (kivéve FIDIC mérnök) maximum 1 % lehet,
  • könyvvizsgálat maximum 0,5% lehet,
  • projektmenedzsment maximum 2,5% lehet.
 • Ingatlanvásárlás költségét legfeljebb az összes elszámolható költség 2%-ának mértékéig lehet betervezni.
 • Terület-előkészítés (pl.: régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák) költségét legfeljebb az összes elszámolható költség 2%-ának mértékéig lehet betervezni.
 • Élelmiszeripari/borászati, illtetve egyéb feldolgozó tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű (N. kategória) legfeljebb 55 millió Ft értékben tervezhető be.

Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a pályázati lehetőség, akkor kérjen ajánlatot zöld beruházás tervezésére, projekt tanácsadásra, pályázatírásra a https://8genergy.hu/hu/ajanlatkeres  felületen, vagy keressen minket a b2b@8genergy.hu e-mail címen, szakértő kollégáink állnak rendelkezésére!

Iratkozzon fel hírlevelünkre a https://www.8genergy.hu/hu/hirlevel oldalon és értesüljön elsőkézből a 8G Energy legfrissebb újdonságairól, akcióinkról, termékeinkről, és többek között olyan pályázatokról, melyben érintett a megújuló energia hasznosítása!

2024.06.18
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Ajánlatkérés