Az ipari szereplők kezdeményezésére a Kormány megkönnyítené a parkolókban elhelyezett napelemek telepítését.

Újabb lépést jelentene a zöldebb ipar és gazdaság felé vezető úton a parkolóban elhelyezett napelemek telepítésének racionalizálása.

A nemrég megjelent közlemény alapján a Gazdaságfejlesztési Minisztérium - szigorúan a fásítási elvárások megtartása mellett - társadalmi egyeztetést indít a parkolókban elhelyezett napelemek telepítéséről, amely egyszerre segíti a zöld átállást, tovább erősíti a vállalkozások versenyképességét és hozzájárul a munkahelyek megvédéséhez, a gazdasági növekedés helyreállításához.

A jelenlegi jogszabályi előírások értelmében 10 gépjárműnél nagyobb parkoló létesítésekor minden megkezdett 6 parkolóhely után 1 darab fát szükséges ültetni, a parkoló felületek árnyékolásának biztosítása érdekében.

HOZZÁTETTÉK, EZ A SZABÁLYOZÁS - AZ IPARI SZEREPLŐKTŐL SZÁRMAZÓ JELZÉSEK SZERINT - HÁTRÁLTATJA A NAPELEMEK HATÉKONY ELHELYEZÉSÉT, EGYÚTTAL VISSZAVETI AZ IPAR ÉS A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSÉT.

Hangsúlyozták, a szankciós energiaválság továbbá rámutatott, hogy a lakosság és a vállalkozások védelme érdekében növelni kell az energiafüggetlenséget és az ellátásbiztonságot. Mindezek okán a GFM a fásítási, zöld elvárásokat és szempontokat megtartó javaslatot dolgozott ki.

Annak érdekében, hogy Magyarország energiaszuverenitása tovább erősödjön, valamint növekedjen a megújuló energiatermelés, a GFM javaslata a gazdasági-ipari-kereskedelmi területek esetében megkönnyítené a parkolókban elhelyezett napelemek telepítését, azzal a szigorú és egyértelmű kikötéssel, hogy a környezetvédelmi, fásítási elvárások nem sérülhetnek - emelte ki a minisztérium.

Kifejtették, a javasolt módosítás értelmében a parkolóhelyek fásítását, amennyiben napenergia-hasznosító létesítmények elhelyezésére is sor kerül, úgy lehetséges megvalósítani, hogy az ne befolyásolja negatívan az energiahasznosító létesítmények működését és hatékonyságát.

A telepítendő és előírt fák mennyisége változatlan marad, hiszen gazdasági-ipari-kereskedelmi besorolású területeken is csak akkor lehet kiváltani a parkolóhelyen történő fásítást napenergia hasznosító létesítmények elhelyezésével, ha ezzel egyidejűleg az ingatlan tulajdonosa a területen belül védőfásítással, vagy kijelölt területen történő fásítással teljesíti a fatelepítési kötelezettségét úgy, hogy a telepített lombos fák száma nem lehet kevesebb az összes várakozó- (parkoló) helyek számának egyhatod részénél.

JELEZTÉK, A GYAKORLATBAN MEGLÉVŐ FÁK ESETÉBEN TEHÁT ÁTÜLTETÉSSEL, ÚJ PARKOLÓ KIALAKÍTÁSAKOR MEGFELELŐ FATELEPÍTÉSSEL LEHETSÉGES ELEGET TENNI A JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEKNEK.

A nem gazdasági-ipari-kereskedelmi besorolású területeken a napenergia-hasznosító létesítmények alapterülete a parkolófelületek területének 30 százalékát nem haladhatja meg.

Forrás: Portfolio

 

2023.08.07
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Ajánlatkérés