Napvilágot látott egy új tervezet, amely támogatná a lakossági energiahatékonysági beruházásokat

Pályázati felhívás várható az energiahatékonyságot szolgáló és a megújuló energiafelhasználását növelő tevékenységek támogatására, a megújuló energiahordozók fokozott hasznosítása, valamint az energiahatékonyság javítása érdekében.

Mi a pályázat célja?

A támogatás célja a lakóépületek energiahatékonyságának növelésével a lakossági szektor energiafelhasználásának – azon belül elsősorban a földgáz felhasználásának – csökkentése. Magyarországon az átlagos háztartási gázfogyasztás 120%-ánál többet fogyasztó háztartások 80%-a 1990 előtt épült ingatlanban él.

Ki pályázhat?
-    Természetes személyek
-    Társasházak és lakásszövetkezetek

Mik a pályázat legfontosabb részletei?
-    A pályázat tervezett keretösszege: 224 milliárd Ft.
-    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel
-    A támogatás mértéke: változó (a termék a teljes nettó beruházási költséget fedezi a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás arányától függetlenül)

Támogatható tevékenységek:
-    Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása.
-    Az épületekhez köthető villamostechnikai eszközök fogyasztásának csökkentése.
-    Az épületek fűtési, hűtési szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
-    A megújuló energia alapú hőtermelő rendszerek beépítése.

A REPowerEU terv által az Európai Bizottság arra törekszik, hogy Európa már jóval 2030 előtt függetlenné váljék az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, s eközben a megfizethető, megbízható és tiszta energiát is biztosítani lehessen a polgárok számára.

Célkitűzés: Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkentés, 171 GWh/év.

A beruházásokat energetikai tanúsítás készítése előzi meg és zárja le. Az energetikai tanúsításnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból egyértelműen és hitelt érdemlően megállapítható legyen, hogy mekkora a kedvezményezett beruházás megkezdését megelőző állapot szerinti éves energiafelhasználása (indító audit) és a kiinduló állapothoz képest megállapított energiamegtakarítás mértéke (záró audit). A beruházás során az audittal igazolt kezdeti állapothoz képest 30%-kal kell csökkennie az energiafogyasztásnak, amit a záró audit igazol.

A beruházás nem minősül állami támogatásnak, mert a kedvezményezettek természetes személyes és nem végeznek gazdasági tevékenységet.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű!

Forrás: PALYAZATMENEDZSER.HU

 

2023.08.09
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Ajánlatkérés