Napelem STOP részleges feloldása

Fontos döntés született a háztartási napelemek kapcsán.

Az Energiahivatal javaslatot tesz a háztartási napelemek kapcsán bevezetett betáplálási korlátozás akár részleges feloldására.

Az ideiglenes intézkedés ütemezett kivezetése a kormányrendeletben rögzített menetrend szerint így előreláthatóan októbertől indulhat meg - jelentette be közleményében március 31-én az Energiaügyi Minisztérium. A kormánydöntéssel kapcsolatos rendeletet ki is hirdették a Magyar Közlöny friss számában. A meghirdetett menetrend alapján, a Kormány a tavaly ősszel bevezetett betáplálási korlátozás feloldásának folyamatát legkésőbb 2024 végéig lezárná.
A későbbiekben háromhavonta ismétlődő felülvizsgálatot terveznek, melynek célja, hogy egyre több, tavaly november óta telepített kiserőmű számára nyíljon meg a lehetőség a hálózati betáplálásra - közölte az Energiaügyi Minisztérium.
Az elmúlt időszakban kiugró ütemben bővült a napelemek telepítésének száma Magyarországon, amit a hazai villamosenergia-hálózat korszerűsítése nem tudott lekövetni, ezért kellett átmeneti korlátozást bevezetni a fel nem használt áram közcélú hálózatba történő betáplálására.

Az ideiglenes felfüggesztés további sorsáról az ellátási és hálózati helyzet alapos elemzése nyomán születhet döntés, ennek menetrendjét egy új kormányrendelet határozza meg. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az elosztók adatszolgáltatása alapján, az átviteli rendszerirányító MAVIR álláspontjának figyelembevételével készít elő javaslatot első alkalommal 2023 augusztus végéig. A Kormány ennek ismeretében dönthet majd arról, hogy hol tartja fenn és hol oldja fel a zárolást - jelezte a minisztérium.

Március 31-én megjelent az új rendelet a Magyar Közlöny friss számában.
A minisztérium bejelentésével párhuzamosan meg is jelent a közlöny friss száma, benne az érintett rendelet a Kormány 112/2023. (III. 31.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásának szabályairól címmel.

Az új rendelet azt is kimondja, hogy a 2022. november 1. előtt tett igénybejelentések alapján telepített napelemek közcélú hálózatra az elosztói szabályzatban rögzített feltételekkel betáplálhatnak.
A közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldás szabályait az elosztói szabályzat tartalmazza, a korlátozó műszaki megoldás szabályainak meghatározása során a rugalmassági szolgáltatás igénybevételének lehetőségét is figyelembe kell venni.

Lényeges pontja a rendeletnek, hogy a tavaly október 26-i, betáplálás felfüggesztéséről szóló rendelettől eltérően "a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő betáplálásának lehetősége ideiglenes felfüggesztésének – indokolt esetben részleges – megszüntetéséről az egyes áramkörök terhelhetősége figyelembevételével a Kormány a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatára rendeletben dönt".

Az elosztó hálózati engedélyes megvizsgálja, és adatot szolgáltat a Hivatal és az átviteli rendszerirányító számára arról, hogy a háztartási méretű kiserőművek betáplálása szempontjából mely kisfeszültségű transzformátorok mely áramköreinek zárolását indokolt fenntartani - olvasható a rendelet 2. paragrafusában, amelyet fentebb a minisztérium is részletezett.

Az elosztó hálózati engedélyes az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján tervet készít azokról az intézkedésekről, amelyek a kisfeszültségű transzformátor zárolásra javasolt áramköre zárolásának feloldásához szükségesek, és a tervet megküldi a Hivatalnak és az átviteli rendszerirányítónak. A terv tartalmazza az intézkedések leírását és végrehajtásának ütemezését. Az elosztó hálózati engedélyes a terv elkészítése során az infrastrukturális fejlesztések mellett az elosztói rugalmassági szolgáltatások és a rugalmas csatlakozási szerződések igénybevételének lehetőségét is megvizsgálja. Az átviteli rendszerirányító az elosztó hálózati engedélyesek által szolgáltatott adatok és a villamosenergia-rendszer egésze szempontjainak vizsgálata alapján megküldi a zárolás feloldására vonatkozó álláspontját a Hivatal részére - részletezi a várható folyamatot a friss jogszabály.

A Hivatal a hálózati engedélyesek által a megadott adatok alapján jelentést készít, melyet a honlapján közzétesz. A jelentés tartalmazza
a) a zárolt és zárolás alól feloldani javasolt áramköröket és
b) a zárolt áramkörök feloldásához szükséges intézkedések összefoglaló leírását, valamint az intézkedések ütemezését.
Ezt követően a Hivatal a fent részletezett jelentés alapján javaslatot tesz az energiapolitikáért felelős miniszternek a zárolt áramkörök feloldására. A Hivatal indokolt javaslata tartalmazza azokat az áramköröket, amelyek esetén
a) indokolt a zárolás fenntartása, és
b) a zárolás feloldható.

Az energiapolitikáért felelős miniszter a javaslat benyújtását követő harminc napon belül tájékoztatja a Hivatalt a Kormány döntéséről.
Az elosztó hálózati engedélyes, az átviteli rendszerirányító és a Hivatal a fentiekben részletezett feladatát háromhavonta teljesíti addig, ameddig a Kormány nem dönt a betáplálás felfüggesztésének végéről.
Amint hatályba lépett a betáplálás-felfüggesztés megszüntetéséről szóló rendelet, akkor az elosztó hálózati engedélyes az elosztói szabályzatban meghatározott szabályok szerint jogosult az áramkör zárolásáról dönteni. Az elosztó hálózati engedélyes az áramkör zárolására vonatkozó döntését havonta felülvizsgálja. Az elosztó hálózati engedélyes a honlapján közzéteszi és rendszeresen aktualizálja a zárolt és zárolás alól feloldott áramkörök listáját a honlapján.
Ha az igénybejelentés zárolt áramkörre érkezik, az elosztó hálózati engedélyes a közcélú hálózatba történő betáplálást nem engedélyezi.

Az elosztó hálózati engedélyes az adott áramkör zárolását vagy a zárolás fenntartását követő kilencven napon belül tervet készít azokról az intézkedésekről, amelyek a kisfeszültségű transzformátor adott áramköre zárolásának feloldásához szükségesek, és a tervet megküldi a Hivatalnak. A terv tartalmazza az intézkedések leírását és végrehajtásának ütemezését. Az elosztó hálózati engedélyes a terv elkészítése során az infrastrukturális fejlesztések mellett az elosztói rugalmassági szolgáltatások és a rugalmas csatlakozási szerződések igénybevételének lehetőségét is megvizsgálja.

Az elosztó hálózati engedélyes a kisfeszültségű transzformátorok zárolt áramköreire vonatkozóan és arról a tervről, ami a zárolás feloldását tartalmazza, háromhavonta adatot szolgáltat a Hivatal számára. A Hivatal ez alapján az adatszolgáltatás alapján hat havonta tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert a zárolt áramkörök számáról és a zárolás feloldása érdekében tervezett intézkedések végrehajtásáról és ütemezésükről.

A menetrend
A rendelet tartalmazza a betáplálási felfüggesztés megszüntetésének legfontosabb dátumait is.
1.    Az elosztó hálózati engedélyesek az elosztói szabályzat módosítására irányuló javaslatukat 2023. június 30. napjáig benyújtják a Hivatal számára jóváhagyásra.
2.    A kisfeszültségű transzformátor zárolásra javasolt áramköre zárolásának feloldásával kapcsolatos vizsgálatot és adatszolgáltatást az elosztó hálózati engedélyes első alkalommal 2023. július 31. napjáig teljesíti.
3.    Az átviteli rendszerirányító a zárolás feloldására vonatkozó álláspontját először 2023. augusztus 15. napjáig küldi meg a Hivatal részére.
4.    A Hivatal az energiapolitikáért felelős miniszternek szóló, a zárolt áramkörök feloldására tett javaslatát először 2023. augusztus 31. napjáig teszi meg.
5.    Az elosztó hálózati engedélyes a kisfeszültségű transzformátorok zárolt áramköreire vonatkozóan az adatszolgáltatást először a betáplálás-felfüggesztés megszüntetéséről szóló rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül teszi meg.

A rendelet a kihirdetést követő ötödik napon lép hatályba, de vannak kivételek. 2024. december 31-én lép hatályba a rendelet azon paragrafusa, ami az egész folyamatot szabályozza, és 2024. december 31-én lép hatályba az a szabály is, miszerint a tavaly októberi betáplálás-felfüggesztés hatályát veszti.
Végül az is kiderül a rendelet legvégén, hogy ez az egész, fentebb részletezett szabályrendszer 2025. január 1. napján hatályát veszíti.

Mindez értelmezésünk szerint azt is jelenti, hogy a Kormány a betáplálás felfüggesztését fokozatosan vezeti ki területenként vizsgálva a hálózat kapacitását és terhelhetőségét, de a következő bő 1,5 évben, vagyis 2024 végéig ezt a feloldást meg akarja valósítani.

Forrás: Portfolio

 

2023.04.04
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Ajánlatkérés