Megjelent a GINOP Plusz 2.1.1-24 - K+F+I pályázat tervezete

Megjelent a GINOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú, „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című Pályázati Felhívás tervezete...

Megjelent a GINOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú, „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című Pályázati Felhívás tervezete, mely szerint a 2024-es K+F+I pályázatra azon hazai kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok nyújthatnak be majd támogatási kérelmet, amelyek rendelkeznek legalább 2 teljes lezárt üzletiévvel, és legalább 12 fő volt a foglalkoztatotti létszámuk, továbbá árbevételük elérte a 300 millió Ft-ot az utolsó lezárt üzleti évben. A K+F támogatásra konzorciumban is lehet majd pályázni, ezesetben a tagoknak viszont együttesen kell elérniük a 400 millió Ft-os árbevétel limitet. A pályázó vállalkozásoknak a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezniük kell a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiállított, „a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI törvény) 36. § (1) és (3a), valamint 42. § (2) bekezdései szerinti minősítéssel, melyet az NKFIH honlapján (https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/) tudnak igényelni. A K+F+I felhívás tervezete szerint a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 106 880 000 000 Ft, melyből a kevésbé fejlett régiókra 89 880 000 000 Ft, a fejlett régióra (Budapest) 17 000 000 000 Ft esik 2024 és 2025 években együttesen.

A fókuszterületi innovációs projektekre minimum 300 millió Ft és maximum 800 millió Ft igénylehető, mely vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A támogatás maximális mértéke 70% lehet, de minden esetben az igénybe vett támogatási kategóriától függ, azon belül a támogatást nyújtó határozza majd meg a végleges intenzitást.

A pályázatban kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység:

  • Kísérleti fejlesztés (tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át): a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

A pályázatban választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

  • Ipari kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.
  • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek: hardver és szoftver beszerzése; szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele; projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság; iparjogvédelmi oltalomszerzés; szabadalmi oltalom szerzés; rezsi; piacra vitel; horizontális tevékenységek.

A kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket Magyarország teljes területén meg lehet valósítani, Budapestet is beleértve. A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületen megvalósuló projekt esetében pedig legfeljebb 36 hónap.

A kutatás-fejlesztési pályázati felhívás tervezete szerint az alábbi értékelési szakaszokban lehet majd benyújtani támogatási kérelmet:

  • 1. szakasz: 2024. október 8 – 2024. október 22.
  • 2. szakasz: 2024. október 23 – 2024. november 6.
  • 3. szakasz: 2024. november 7 – 2024. november 21.
  • 4. szakasz: 2025. május 6 - 2025. május 20.
  • 5. szakasz: 2025. május 28 - 2025. június 11.
  • 6. szakasz: 2025. június 12 - 2025. június 26.

A benyújtott támogatási kérelmek közül várhatóan minimum 133 db – maximum 356 db kap majd pozitív bírálati eredményt.

forrás: https://archive.palyazat.gov.hu/node/77903#

2024.06.11
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Ajánlatkérés