Napenergia Plusz Program –
Lakossági Pályázat 2024

I. A pályázat részletei röviden

A Napenergia Plusz Program pályázati támogatás olyan innovatív napelemes háztartási méretű kiserőművek (HMKE) létesítését hivatott szolgálni, amelyek a saját termelésű zöldenergia tárolását is elősegítik a helyben felhasznált energia mellett. A pályázatra országosan jelentkezhet minden nagykorú természetes személy (magánszemély), aki magyar adóazonosító jellel és a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik, továbbá a beruházással érintett magyarországi lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal, vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

A megtermelt és eltárolt energia biztosítja a háztartások számára az üzembiztos felhasználást akár napsütés mentes időszakban, mindamellett mentesíti szinte egészében a felhasználót a termelés alatt helyben fel nem használt zöld energia közcélú hálózatba történő betáplálása és áramszolgáltatókkal történő elszámolása (bruttó elszámolás) alól!

A támogatás keretösszege:

75,8 milliárd Forint (maximum 15 160 db pályázat támogatható országosan, az elbírálás beadási időrendi sorrendben történik!)

A támogatás intenzitása:

az elszámolható költségek maximum 66%-a, de maximum 5 000 000 Ft (pályázói önerő csak 34%) – példa: 6 000 000 Ft beruházás esetén 3 960 000 Ft támogatás, 2 040 000 Ft önerő.

Támogatható tevékenység:

napelemes háztartási méretű kiserőmű (HMKE) telepítése minimum 4 kW, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel + 7,5 - 10 kWh kapacitású akkumulátoros tárolóval. A napelempanelek teljesítménye (DC) az inverter teljesítményének (AC) maximum 120%-a lehet – példa: 4 kW inverter esetén maximum 4,8 kWp rendszerméret, 5 kW inverter esetén 6 kWp rendszerméret.

Magánszemélyre vonatkozó további feltételek:

 • NEM JOGOSULT támogatási kérelmet benyújtani, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;

Ingatlanra vonatkozó további feltételek:

 • NEM JOGOSULT, amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe;
 • NEM JOGOSULT, amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van
A pályázati előregisztrációhoz kötött, melynek kezdete: 2024. január 15.
Pályázati felület: https://napenergiaplusz.nffku.hu
Pályázat kiírójának elérhetőségei: napenergiaplusz(at)nffku(dot)hu; +36 70 903 8735

II. Pályázói regisztráció menete

Az előregisztrációs kérelem kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a Támogató által meghatározott pályázati felületen keresztül (https://napenergiaplusz.nffku.hu), ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával nyújtható be, a támogatási keret kimerüléséig. Az Ügyfélkapus regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető a magyarországi okmányirodai hálózat, kormányhivatali ügyfélszolgálat bármely irodájában, vagy más erre felhatalmazott intézményben. További információk: https://ugyfelkapu.gov.hu

Az előregisztráció során szükséges megadni a beruházással érintett lakóingatlan alapadatait (természetbeni cím, helyrajzi szám), mivel lakóingatlanonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.

Az előregisztrációs kérelem benyújtása során a következő nyilatkozatokat szükséges megtenni, és a következő dokumentumokat szükséges elektronikusan feltölteni a pályázati felületen:

 1. adatkezelési tájékoztató elfogadása;
 2. nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról;
 3. a beruházással érintett lakóingatlan 30 napnál nem régebbi, teljes, hiteles tulajdoni lapja;
 4. amennyiben a Pályázó nem 1/1 arányú tulajdonos, valamennyi tulajdonostárs és/vagy a haszonélvezeti joggal bíró személy(ek) hozzájáruló nyilatkozata;
 5. amennyiben a pályázó lízingszerződéssel rendelkezik, a lízingszerződés és a lízingbe adó hozzájáruló nyilatkozata;
 6. amennyiben az előregisztrációs kérelem, illetve ezt követően a támogatási kérelem meghatalmazott útján kerül benyújtásra: meghatalmazás;
 7. amennyiben a pályázó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú magánszemély, a gondnoki nyilatkozat;
 8. pályázó személyi okmányai (SZIG, lakcímkártya, adókártya)
 9. az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla
 10. egyéb releváns dokumentumok (opcionális)

III. Pályázat folyamata és szükséges dokumentumok

A pályázó a pályázati felületen akár három kivitelezőnek is küldhet kapcsolatfelvételi kérést. A kivitelező a pályázati felületen keresztül kapja meg az érdeklődő pályázó nevét, telefonszámát és e-mail-címét. A kivitelező köteles felvenni a pályázóval a kapcsolatot a regisztráció során megadott válaszadási határidőn belül. Keresse a listában a 8G Energy-t!

 • köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás – 30 naptári napnál nem régebbi NAV-tól kikért példány (Az igazolás benyújtását kiváltja, ha a pályázó szerepel az Art. 260. §-a szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban)
 • megkötött vállalkozási szerződés – kivitelező csatolja az aláírt szerződést a pályázati felületen
 • HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása – cégünk vállalja az igénybejelentő benyújtását, vállalkozási szerződés megkötése esetén
 • engedélyek - amennyiben a tervezett beruházás bejelentés vagy engedélyköteles (pl. örökségvédelmi engedély)
 • egyéb dokumentumok

IV. Pályázat kompatibilis csomagajánlataink

Fontos: 3 fázisú mindennapszaki (nappali) mérőóra + minimum 3 x 10 Amper megléte szükséges az alábbi megoldások telepítéséhez.

8G ENERGY kulcsrakész indikatív csomagárak

Engedélyeztetés + kivitelezés + beüzemelés + monitoring

PRÉMIUM csomag

HUAWEI - SUN 2000 - 5KTL-M1 (5 kVA teljesítmény) + 10 kWh LUNA2000 tároló

Az inverter hálózati csatlakozásához szükséges min. 3*10 Amper nappali (mindennapszaki) mérőórán!
Továbbiakban a rendszer akár 7,5 kWp-is bővíthető.

Panel db
(410 Wp)
Rendszer teljesítménye
(kWp)
Bruttó ár
(kulcsrakészen összes anyag és munkadíj)
Nettó ÁFA 34% ÜGYFÉL előleg
(szükséges önerő)
66% ÁLLAM
támogatás
10 4,1 4 900 000 Ft 3 858 268 Ft 1 041 732 Ft 1 666 000 Ft 3 234 000 Ft
11 4,51 4 950 000 Ft 3 897 638 Ft 1 052 362 Ft 1 683 000 Ft 3 267 000 Ft
12 4,92 5 000 000 Ft 3 937 008 Ft 1 062 992 Ft 1 700 000 Ft 3 300 000 Ft
13 5,33 5 050 000 Ft 3 976 378 Ft 1 073 622 Ft 1 717 000 Ft 3 333 000 Ft
14 5,74 5 100 000 Ft 4 015 748 Ft 1 084 252 Ft 1 734 000 Ft 3 366 000 Ft

STANDARD csomag

DEYE - SUN-5K-SG04LP3-EU (5 kVA teljesítmény) + 9.6 kWh tároló

Az inverter hálózati csatlakozásához szükséges min. 3*10 Amper nappali (mindennapszaki) mérőórán!
Továbbiakban a rendszer akár 6,5 kWp-is bővíthető.

Panel db
(410 Wp)
Rendszer teljesítménye
(kWp)
Bruttó ár
(kulcsrakészen összes anyag és munkadíj)
Nettó ÁFA 34% ÜGYFÉL előleg
(szükséges önerő)
66% ÁLLAM
támogatás
10 4,1 4 300 000 Ft 3 385 827 Ft 914 173 Ft 1 462 000 Ft 2 838 000 Ft
11 4,51 4 350 000 Ft 3 425 197 Ft 924 803 Ft 1 479 000 Ft 2 871 000 Ft
12 4,92 4 400 000 Ft 3 464 567 Ft 935 433 Ft 1 496 000 Ft 2 904 000 Ft
13 5,33 4 450 000 Ft 3 503 937 Ft 946 063 Ft 1 513 000 Ft 2 937 000 Ft
14 5,74 4 500 000 Ft 3 543 307 Ft 956 693 Ft 1 530 000 Ft 2 970 000 Ft

Ajánlatok letöltése

A smart meter/védelmi dobozok és a WIFI monitoringhoz szükséges egységek árait a csomagok kompletten tartalmazzák a ferdetetős tartószerkezettel, inverterrel, panelekkel, tárolóval és apróanyagokkal együtt.
Lapostetős megoldás esetén panelenként bruttó 40 000 Ft-tal emelkednek az árak!

V. Ajánlatkérés

Szakértő kollégáink várják megkereséseiket!

Ajánlatot kérek

Ajánlatkérés

Ajánlatkérő adatai
Telepítési cím
Ingatlan adatai


Pályázati megfelelőség


Kérjen ingyenes ajánlatot!
Ajánlatkérés